Henkilötietojen käsittely Asianajotoimisto Sopiva Oy:ssa
Asianajotoimisto Sopiva Oy kerää asiakkaita koskevat tiedot vain siltä osin, mitä toimeksianto edellyttää.

Henkilötietojen kerääminen
Tiedot saadaan pääasiassa henkilöiltä itseltään sekä viranomaislähteistä. Keräämme tietoja sinusta, kun jätät yhteydenottopyynnön, soitat toimistolle, laitat toimistolle sähköpostia, asioit toimistolla tai otat yhteyttä toimistoomme sosiaalisen median kautta. Toimeksiannon yhteydessä pyydämme tarvittaessa toimeksiantoon liittyvää tietoa viranomaisilta.

Henkilötietojen käyttö
Henkilötietoja käytetään toimeksiantojen hoitamiseen sekä asiakaspalveluun ja viestintään. Asiakkaana olleen henkilön tiedoista jää tarvittavat merkinnät rekisteriin toimeksiannon päätyttyä, jotta Asianajotoimisto Sopiva Oy voi tarkistaa mahdolliset esteellisyydet tulevissa toimeksiannoissa.

Tietojen luovuttaminen
Asiakkaan tietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaiselle toimeksiannon yhteydessä. Asiakkaan kanssa sovitaan yhteystietojen luovuttamisesta toimeksiantoon liittyville muille asianosaisille tai avustajille. Asianajotoimisto Sopiva Oy ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin, ellei luovuttamisesta sovita asiakkaan kanssa erikseen.

Tiedonsaantioikeus
Asiakkaalla on lakiin perustuva oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asianajotoimisto Sopiva Oy:n rekistereihin. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena.

Tiedoissa oleva virhe
Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista. Mikäli henkilötiedoissa on virhe, se oikaistaan viipymättä. Mikäli virheellinen tieto on välitetty tai luovutettu viranomaisille tai muulle taholle, joille Asianajotoimisto Sopiva Oy:llä on velvollisuus tai oikeus välittää tai luovuttaa tietoja, oikaistaan virhe myös tietojen vastaanottajalle.

Lisätietoja asiasta saat tarvittaessa Asianajotoimisto Sopiva Oy:sta:
marjaana@sopivalaki.fi
puh. 040 837 0685