Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella puolisot voivat etukäteen vaikuttaa siihen, miten heidän omaisuutensa jaetaan siinä tapauksessa, että avioliitto päättyy joko toisen kuolemaan tai avioeroon. Avioehtosopimus voidaan laatia jo ennen vihkimistä tai jälkikäteen.

Ositus

Ositus on toimitettava avioeron tai puolison kuoleman jälkeen. Osituksessa puolisoiden omaisuus jaetaan lain lähtökohdan mukaan eli tasajaon periaatteen mukaisesti. Mikäli osapuolilla on avioehtosopimus, toteutetaan ositus avioehtosopimuksessa sovittua noudattaen.

Testamentti

Testamentti on asiakirja, jolla voit vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi eli jäämistösi jaetaan kuolemasi jälkeen. Testamentti on hyvä laatia, jos haluat jäämistösi jaettavan jollakin muulla tavalla kuin lainsäädännössä ilmenevän periaatteen mukaan. Jo pienikin toive poiketa lain määräyksistä synnyttää tarpeen Testamentin laatimiselle. Testamentin laatimisessa on syytä käyttää asiantuntijaa apuna, jotta tulee kartoitettua erilaiset vaihtoehdot ja täytettyä asiakirjan muotovaatimukset.