Lakiasiakirjat

Lakiasiakirjan pohjana ja tarkoituksena voi olla esimerkiksi ihmisen toive oman varallisuutensa säilyttämisestä avioliiton päättyessä tai jäämistön jakamisesta kuolemansa jälkeen. Asiakirjalle saattaa olla tarvetta myös erilaisissa sopimustilanteissa ja esimerkiksi omaisuutta vuokrattaessa. Tietyillä asiakirjoilla varmistat, että asiat järjestyvät haluamallasi tavalla, vaikka et itse jostain syystä kykenisi asioista päättämään. Lakiasiakirjan laatimiseen on syytä käyttää asiantuntijaa, jotta saat asiakirjan sisällöstä toiveidesi mukaisen ja tietyt muotosäännökset toteutuvat.

Edunvalvontavaltakirja

Jos haluat itse vaikuttaa siihen, kuka hoitaa laskusi ja päättää hoidostasi silloin, kun et itse jostain syystä kykene hoitamaan asioita tai tekemään päätöksiä, on toiveesi syytä varmistaa asiakirjalla. Edunvalvontavaltuutuksella voit nimetä asioidesi hoitajaksi haluamasi henkilön, joka tuntee tilanteesi ja tahtosi. Edunvalvontavaltakirjalla voi määritellä, kuka asioitasi hoitaa, mitä asioita kyseinen henkilö hoitaa ja miten. Kyseinen asiakirja kannattaa tehdä asiantuntijan avustuksella, jotta se on sisällöltään oikeanlainen ja pätevä myöhemmin.

Ositus

Ositus on toimitettava avioeron tai puolison kuoleman jälkeen. Osituksessa puolisoiden omaisuus jaetaan lain lähtökohdan mukaan eli tasajaon periaatteen mukaisesti. Mikäli osapuolilla on avioehtosopimus, toteutetaan ositus avioehtosopimuksessa sovittua noudattaen.

vuokrasopimus

Oletpa joko vuokranantaja tai vuokralainen, on tärkeää, että kohteesta/toisen osapuolen omaisuudesta on tehty riittävän yksilöllinen vuokrasopimus, jotta vältytään riidoilta erilaisissa tilanteissa. Sopimuksen ei ole tarkoitus suosia kumpaakaan osapuolta, vaan poistaa mahdolliset tulkinnanvaraiset tilanteet.

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella puolisot voivat etukäteen vaikuttaa siihen, miten heidän omaisuutensa jaetaan siinä tapauksessa, että avioliitto päättyy joko toisen kuolemaan tai avioeroon. Avioehtosopimus voidaan laatia jo ennen vihkimistä tai jälkikäteen.

Testamentti

Testamentti on asiakirja, jolla voit vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi eli jäämistösi jaetaan kuolemasi jälkeen. Testamentti on hyvä laatia, jos haluat jäämistösi jaettavan jollakin muulla tavalla kuin lainsäädännössä ilmenevän periaatteen mukaan. Jo pienikin toive poiketa lain määräyksistä synnyttää tarpeen Testamentin laatimiselle. Testamentin laatimisessa on syytä käyttää asiantuntijaa apuna, jotta tulee kartoitettua erilaiset vaihtoehdot ja täytettyä asiakirjan muotovaatimukset.

Perukirja

Perunkirjoitus on laissa säädetty toimitus, joka tulee toimittaa henkilön kuoleman jälkeen. Perukirjan laatimisessa on syytä käyttää asiantuntijaa.